Cennik

CENNIK
KONSULTACJE WOKALNE

Program ETIUDA – 4 konsultacje w oparciu o program indywidualny uwzględniający potrzeby i plan rozwoju uczestnika, do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca. Program może być realizowany dowolnie: jako lekcje bezpośrednie lub  konsultacje za pośrednictwem komunikatora internetowego Skye.

Cena łączna: 300 zł.

Program KANTATA – intensywny program (12 konsultacji) na podstawie szczegółowego programu uwzględniającego indywidualne potrzeby i plan rozwoju uczestnika, do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy. Program może być realizowany wyłącznie w formie lekcji bezpośrednich lub w formie mieszanej (lekcje bezpośrednie + konsultacje za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype).

Cena łączna: 750 zł.

Konsultacja jednorazowa w formie lekcji bezpośredniej lub za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype.

Cena: 100 zł.

 KONSULTACJE AKTORSKIE

Program CASTING – 4 konsultacje w oparciu o program indywidualny uwzględniający potrzeby i plan rozwoju uczestnika, do wykorzystania w ciągu 1 miesiąca. Program może być realizowany dowolnie: jako lekcje bezpośrednie lub  konsultacje za pośrednictwem komunikatora internetowego Skye.

Cena łączna: 680 zł.

Program EGZAMIN – – intensywny program (10 konsultacji) na podstawie szczegółowego programu uwzględniającego indywidualne potrzeby i plan rozwoju uczestnika, do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy. Program może być realizowany wyłącznie w formie lekcji bezpośrednich lub w formie mieszanej (lekcje bezpośrednie + konsultacje za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype).

Cena łączna: 1500 zł.

Konsultacja jednorazowa w formie lekcji bezpośredniej lub za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype.

Cena: 200 zł.

Czas trwania jednej konsultacji wynosi 45 minut.