Polityka Prywatności

Polityka Prywatności – www.pogotowiewokalne.pl

Właścicielem serwisu www.pogotowiewokalne.pl jest Wojciech Wądołowski, prowadzący działalność pod firmą „Pogotowie Wokalne” przy ul. Słowackiego 12/28, 01-627 Warszawa, NIP:953-138-96- 91, dalej zwany „Pogotowie Wokalne”.

Korzystanie z serwisu www.pogotowiewokalne.pl wymaga wcześniejszego zaakceptowania zasad zawartych w Polityce Prywatności i Regulaminie Świadczenia Usług znajdujących się na tej stronie.

Pogotowie Wokalne zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wprowadzane w przyszłości zmiany nie wpłyną na podstawową zasadę nieudostępniania pod żadnym pozorem ani w żadnym wypadku danych osobowych osobom trzecim.

Dane osobowe

Pogotowie Wokalne gwarantuje pełną poufność danych osobowych użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Wszelkie dane osobowe przekazane w związku z korzystaniem z serwisu są gromadzone, przechowywane, przetwarzane i udostępniane tylko w zakresie potrzebnym do świadczenia usług lub innych celów zgodnych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Główną zasadą jaką kierujemy się w Polityce Prywatności jest zasada iż nigdy i pod żadnym pozorem nie sprzedajemy oraz w żaden inny sposób nie udostępniamy osobom trzecim jakichkolwiek danych personalnych i adresowych klientów naszego serwisu.

Serwis Pogotowie Wokalne zobowiązuje się nie udostępniać materiałów otrzymanych w związku ze świadczeniem usług żadnym osobom trzecim. Materiały te nie będą wykorzystywane do innych celów, niż świadczenie usług zamówionych przez osobę, która przekazała dane materiały. Materiały przesłane przez osobę korzystającą z usług Pogotowia Wokalnego nie będą przechowywane dłużej, niż jest to potrzebne do świadczenia usług na rzecz tej osoby, po czym zostaną trwale usunięte lub zniszczone.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Wszystkie informacje zamieszczane na stronach serwisu oraz przesyłane e-mailem są zamieszczane przez właściciela serwisu z pozytywnymi intencjami i w jak najlepiej pojętym interesie odbiorców. Zawarte w serwisie porady powinny być traktowane jedynie jako informacje. Właściciel serwisu nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z ich zastosowania. Do odbiorcy należy decyzja, czy i w jakim stopniu wykorzystać otrzymywane informacje.

Właściciel serwisu i jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za treść zamieszczanych w serwisie reklam i skutki skorzystania z ofert przedstawionych w tych reklamach. Właściciel serwisu przykłada uwagę do tego, aby reklamodawcy publikujący swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie może odpowiadać za ich czyny.

Prawa autorskie

Wszystkie artykuły, porady i inne materiały noszące cechy utworu zamieszczone na stronach www.pogotowiewokalne.pl są przedmiotem ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 17 mają 2006 r. Dz.U. Nr 90, poz. 631), o ile nie zaznaczono inaczej.

Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów zamieszczonych na www.pogotowiewokalne.pl w jakiejkolwiek formie w celach innych niż na użytek prywatny jest zabronione bez zgody autora.

Brak zgody na wyżej przedstawione zasady Polityki Prywatności oznacza brak możliwości korzystania
z naszego serwisu. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunków polityki prywatności.