Oferta

Pogotowie Wokalne – zakres konsultacji
(cennik znajduje się na dole strony)


Konsultacja wokalna zdalna 

Konsultacja obejmuje omówienie przesłanego nagrania video lub audio. Zakres konsultacji:

 • omówienie nagrania ze szczególnym uwzględnieniem celu konsultacji zgłoszonym w formularzu;
 • zaproponowanie sposobów poprawy niedociągnięć (m.in.: wykaz ćwiczeń pomocnych w nauce śpiewuliteraturanagrania poglądowe);
 • rekomendacje odnośnie pracy własnejsugestie repertuarowe.
Po wstępnym przesłuchaniu nagrania konsultant Pogotowia Wokalnego:
 • kwalifikuje nagranie do bezpośredniej konsultacji przesyłając e-mail z warunkami przeprowadzeniakonsultacji (zakres konsultacjitermin wykonaniawarunki płatności), lub
 • wysyła pytania dodatkowe odnośnie zakresu konsultacjilub
 • odmawia wykonania konsultacji z uwagi na złą jakość techniczną nagrania.

Następne kroki po otrzymaniu omówienia nagrania:

 • możliwość wysłania jednego maila z pytaniami do otrzymanego omówieniaodpowiedź na pytania dodatkowe dokonywana jest bezpłatnie;
 • możliwość zamówienia konsultacji bezpośredniej lub  za pomocą komunikatora internetowego Skype.

Warunkiem rozpoczęcia konsultacji jest:

 • przesłanie odpowiedniego pliku zgodnie z wymaganiamidługość nagrania nie powinna przekroczyć 3 minut.
 • przesłanie formularza (zakładka „Zamów konsultację„).

 
  Konsultacja wokalna za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype 

Warunkiem rozpoczęcia konsultacji jest:

 • przesłanie formularza, w odpowiedzi konsultant Pogotowia Wokalnego prześle e-mail ze szczegółami odbycia konsultacji;
 • spełnienie wymagań sprzętowych;
 • zaplanowanie w terminarzu konsultacji odpowiedniego terminuzaproponowany termin konsultacji zostanie potwierdzony.

Konsultacja trwa 30  lub 45 minut.


  
 Konsultacja wokalna bezpośrednia 

Aby umówić się na lekcję śpiewu w Warszawie należy skontaktować się z nami (telefonicznie i mailowo).

Konsultacja trwa 45 minut.

Organizujemy także warszaty wokalne na zaproszenie instytucji. Konsultacja aktorska zdalna
Konsultacja obejmuje omówienie przesłanego nagrania video (nagrania audio mogą być brane po  uwagę tylko przy ograniczonych celach konsultacjitakich jakwarunki głosowedykcjadobór repertuaru). Długość nagrania nie powinna przekroczyć 5 minutWarunkiem rozpoczęcia konsultacji jest:
 • przesłanie odpowiedniego pliku zgodnie z wymaganiami;
 • przesłanie formularza;
Po wstępnym przesłuchaniu nagrania konsultant Pogotowia Wokalnego:
 • kwalifikuje nagranie do bezpośredniej konsultacji przesyłając e-mail z warunkami przeprowadzeniakonsultacji (zakres konsultacjitermin wykonaniawarunki płatności), lub
 • wysyła pytania dodatkowe odnośnie zakresu konsultacjilub
 • odmawia wykonania konsultacji z uwagi na złą jakość techniczną nagrania lub niemożność wykonaniakonsultacji (uwaganie wszystkie cele konsultacji mogą zostać osiągnięte w formie zdalnej).
Zakres konsultacji:
 • omówienie nagrania ze szczególnym uwzględnieniem celu konsultacji zgłoszonym w formularzu;
 • zaproponowanie sposobów poprawy niedociągnięć (m.in.: wykaz ćwiczeńliteraturanagraniapoglądowe);
 • rekomendacje odnośnie pracy własnej.
Następne kroki po otrzymaniu omówienia nagrania:
 • możliwość wysłania jednego maila z pytaniami do otrzymanego omówieniaodpowiedź na pytaniadodatkowe dokonywana jest bezpłatnie;
 • możliwość zamówienia konsultacji bezpośredniej.


  Konsultacja aktorska bezpośrednia

Warunkiem rozpoczęcia konsultacji jest:
 • przesłanie formularza, w odpowiedzi konsultant Pogotowia Wokalnego prześle e-mail   z warunkami płatności i informacjami na temat lokalizacji odbycia się konsultacji;
 • zaplanowanie w terminarzu konsultacji odpowiedniego terminu;
 • zaproponowany termin konsultacji zostanie potwierdzony.

Cennik